ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 4

Adidas

Adidas Mens 3 Strip Jacket | Large

Adidas Mens 3 Strip Jacket | Large

વપરાયેલ

નિયમિત ભાવ Rs. 999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 1,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
Taxes included. ચેક આઉટ કરવા માટે આગળ વધો

ઓછો સ્ટોક: 1 બાકી

100% રિસ્ક ફ્રી મની બેક ગેરંટી

Size
Color
  • Fast Delivery
  • Free return within 10 days
  • Best Price Guarantee
Carbon-neutral shipping with Shopify Planet
Carbon-neutral shipping on all orders
Step up your athletic fashion game with the Adidas Must-Have 3-Strip Track Jacket. This iconic jacket combines sporty style with exceptional comfort, making it a must-have for your wardrobe. Crafted with premium materials, it features the classic Adidas 3-stripes design along the sleeves, showcasing your athletic edge. The full-zip front and ribbed cuffs provide a customizable fit, while the breathable fabric ensures optimal ventilation during workouts or everyday wear. Whether you're hitting the gym, running errands, or simply relaxing, this track jacket effortlessly combines fashion and functionality. Elevate your sporty look with the Adidas Must-Have 3-Strip Track Jacket.
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ

To ensure a smooth return process, please record a short video when you receive your order, focusing on packaging and product condition. Rest assured, your privacy is important to us, and the recording will be used for internal purposes only.